Zuzana Kurkova Translations Interpretations | Pre viac informácií kliknite na www.zuzanakurkova.com

Domov   O nás   Služby   Kontakt  
En US flag   Svk SVK flag   Cz CZ flag   De DE flag  
Zuzana Kurkova photo

Zuzana Kurkova

Zuzana Kurkova je vlastníkom spoločnosti Zuzana Kurkova Translations Interpretations. Zuzana Kurkova sa narodila v roku 1983 a vyrastala počas najdôležitejších udalostí v histórii tejto krajiny.

Zuzana Kurkova bola jednou z prvých detí, ktoré začali chodiť do špeciálnych jazykových tried na základných školách po páde berlínskeho múru a odchode okupačných ruských vojsk z územia Československa. Akonáhle sa otvorili hranice na západ, pani Kurkova začala venovať svoj čas výuke jazykov.

Počas štúdia na gymnáziu, pani Kurkova pracovala ako autor a editor študentských novín 3 roky. Okrem toho pani Kurkova študovala angličtinu posledných 21 rokov. Počas štúdia na právnickej fakulte navštevovala kurzy právnickej angličtiny počas 3 rokov. Okrem toho pani Kurkova absolvovala 7 ročný jazykový kurz a získala diplom zo Štátnej jazykovej skúšky v Anglickom jazyku. Pani Kurkova má taktiež TOEFL certifikát. Pani Kurkova študovala nemčinu počas posledných 19 rokov. Taktiež počas štúdia na právnickej fakulte navštevovala kurzy právnickej nemčiny počas 3 rokov. Okrem toho sa zúčastnila olympiády v nemeckom jazyku s dobrými výsledkami.

Pani Kurkova momentálne ovláda 7 jazykov- slovenčinu, češtinu, angličtinu, nemčinu, španielčinu, francúzštinu, latinčinu a vzdeláva sa v ruštine. Jej znalosti histórie, zvykov a jazyka vám dajú výhodu, ktorú nikto iný neponúka.

Zuzana Kurkova je absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po 5 rokoch usilovnej práce, pani Kurkova získala právnický titul Magister s magna cum laude. Jej vynikajúci prospech jej zaistil štátne štipendium pre vynikajúcich študentov. Pani Kurkova taktiež získala G.I.Bill od vlády USA a ďalej rozšírila svoje právnické znalosti postmagisterským titulom "Master of Law" z The Ohio State University s koncentráciou v obchodnom práve. Pani Kurkova je prvým zahraničným študentom The Ohio State University, ktorý úspečne absolvoval právnickú skúšku a stal sa členom právnickej komory. Zuzana Kurkova je zaregistrovaná ako člen právnickej komory vo Washingtone, D.C. od roku 2009. Jej právne vzdelanie v slovenskom práve, práve Európskej Únie a obchodnom práve USA sú základom jej expertízy pre prácu na vašich právnych, súdnych a obchodných prekladoch.

Ak chcete získať viac informácií o mojej osobe, kliknite na Zuzana Kurkova!